Informace o ochraně osobních údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba společnosti Vladimír Kilčický , se sídlem Rooseveltova 693/10, Šumperk, 787 01, IČ: 748 11 576, vedený u úřadu příslušného podle §71 odst. 2 živnostenského zákona u Městského úřadu Šumperk (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem obchodních a marketingových sdělení . Tyto údaje budou správcem a provozovatelem zpracovány po dobu 3 let.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti Vladimír Kilčický, Rooseveltova 693/10, Šumperk, 787 01.

Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo: